Program třetího ročníku festivalu


Všechny body programu se konají ve svatohorské bazilice

čtvrtek 14. října 2021

  • 17.00 Mše za P. Karla Břízu, CSsR s jeho liturgickou hudbou v provedení Svatohorského chrámového sboru

pátek 15. října 2021

  • 17.00 Hudba při liturgii pro sólový soprán. J. Langlais: Missa in simplicitate (K. Falcníková – soprán, P. Šmolík – varhany)
  • 19.00 Ruská sborová duchovní hudba. Výběr sborových duchovních skladeb ruských autorů (Smíšený sbor Pražští pěvci, sbormistr S. Mistr)

sobota 16. října 2021

  • 12.00 Varhanní matineé. Česká varhanní hudba (P. Šmolík – varhany)
  • 17.00 Mše sv. s gregoriánskými zpěvy. Schola Cantorum Pilsensis
  • 19.00 Koncert soudobé duchovní hudby s premiérou kompozice věnované Sv. Hoře v bazilice (J. Tůma - varhany, komorní žesťový ansámbl, řídí P. Šmolík)