Program druhého ročníku festivalu


středa 14. října 2020

  • 17.00 Mše za P. Karla Břízu, CSsR, v bazilice s jeho hudbou (Svatohorský chrámový sbor)

pátek 16. října 2020

  • 17.00 Mše s hudbou pro sólový soprán v bazilice (K. Falcníková, P. Šmolík)
  • 18.00 Ruská duchovní hudba v bazilice (Pražští pěvci, S. Mistr)

sobota 17. října 2020

  • 12.00 Varhanní matineé s Růž. sonátami H. I. Bibera (L. Sedláková Hůlová, J. Tůma) v bazilice
  • 14.00 Varhanní koncert Magnificat (v refektáři kláštera)Schola Cantorum Pilsensis, J. Tůma) v bazilice
  • 17.00 Mše sv. s gregoriánským chorálem v bazilice v podání Schola Cantorum Pilsensis
  • 18.00 Koncert soudobé duchovní hudby s premiérou kompozice věnované Sv. Hoře v bazilice (J. Tůma, Svatohor. chr. sbor,
    komorní žesťový ansámbl, řídí P. Šmolík)