pondělí 14. října

  • 17.00 Mše za P. Karla Břízu, CSsR, v bazilice s jeho hudbou (Svatohorský chrámový sbor)

pátek 18. října

  • 17.00 Mše s hudbou J. E. Eberlina v bazilice (K. Falcníková, P. Šmolík)
  • 19.00 Koncert z hudebních děl Redemptoristů v bazilice (spojené sbory)

sobota 19. října

  • 12.00 Varhanní matineé s hudbou A. Dvořáka (P. Kšica, J. Koś) v bazilice
  • 14.00 Koncert Tria Triniti v refektáři kláštera
  • 15.00 Samostatná a společné vystoupení pěveckých sborů s duchovním repertoárem v rámci XVI. Festivalu pěveckých sborů Příbram v bazilice
  • 15.00 Souběžně přednáška P. S. Přibyla, CSsR na téma Duchovní a liturgická hudba v proměnách doby v refektáři kláštera
  • 16.00 Přednáška V. Náměstka o osobnosti P. Karla Břízy, CSsR v refektáři kláštera
  • 17.00 Mše sv. s gregoriánským chorálem v bazilice v podání Schola Cantorum Pilsensis
  • 18.00 Figurální nešpory s hudbou R. Kaysera v podání Kolegia pro duchovní hudbu v bazilice